Archive for the author ·

Kristian Rønningen

·...

Prefix command output in a shell with timestamp

no comments

So I was writing this script that logged certain things to a file using a regular redirect. My script was running various commands that outputted a random amount of lines, all in random formats. I wanted to have a timestamp prefixing all of that, similar to what you get in logs written by syslog. I searched around a bit, and ended with this:

Of course if you want a different timestamp, you just change the arguments you pass to strftime. Quite handy!

Tail with word highlighting

no comments

If you’ve ever ran tail -f on a busy file and tried to find certain words or patterns as they fly by, then this little “trick” might be of some help:

Hvordan få folk til å validere med Flexus

3 comments

Etter alt oppstyret rundt Flexus lurer jeg på om vi noen gang vil ende opp med en løsning som fungerer tilfredsstillende for alle parter. Ting jeg har plukket opp her og der innebærer f.eks. at folk ikke vil legge igjen spor etter hvor og når de validerer billetten sin og at noen typer billetter vil opphøre å eksistere med Flexus. Sporing kan visstnok løses (les: fjernes) med et anonymt kort, men vil muligens skape problemer for mitt forslag til løsning av ønsket (eller vegringen) om validering av Flexus-kortet ved hver eneste anledning.

Ideen er altså å tilby en løsning til brukerne som gjør at de vil ønske å validere kortet sitt, fordi det betyr at ting blir enklere og billigere for dem. Det vil naturlig nok tilfredsstille de som ønsket å bøtelegge ikke-validerende kunder også. Kanskje.

Alle typer billetter som finnes i dag må beholdes i Flexus-systemet. Mindre endringer å forholde seg til for brukerne. Basert på valideringene som er blitt gjort av brukeren den siste måneden, beregnes den rimeligste prisen for perioden, enten det er enkeltbilletter to ganger, en enkeltbillett og et ukeskort, eller et månedskort. Brukeren trenger ikke tenke på hva slags billett han har til enhver tid, så lenge han validerer kortet sitt før reisen. Ulempen er jo selvsagt at dersom man skal etterfaktureres for reisene, trenger man å koble navnet sitt til kortet, som gjør ting sporbart. Alternativt kan man sikkert få til en anonym løsning som man må forhåndsfylle. Resten får være opp til noen andre å pønske ut.

URL shortening service

no comments

Having this short domainname (yay!) I early made my own URL shortening service of sorts. It was based on a perl-script I found online, and had a mapping between the keys and the long URL’s in a textfile. Also, I used a subdomain of 42.no for this purpose, namely r.42.no. This wasn’t good enough of course, way too long, so this weekend I wrote my own URL shortening service, using PHP. It stores the keys and URL’s in a database, and supports logging of each lookup done to a short URL. And most importantly, it has an easy interface to add new URL’s, which is something that couldn’t be said for my old text-file solution. Feel free to use it for any of your URL shortening needs.

So without further ado, here it is: http://42.no/r/

Haddy N’Jie på Parkteatret

no comments

Den 19. januar i år tok jeg turen til Parkteatret for å høre Haddy N’Jie med bandet A few good men uten annen bakgrunnskunnskap enn å ha hørt albumet Welcome home på Spotify én gang. Det hender av og til at jeg får et akutt behov for å høre artister live etter å ha hørt noen låter, og jeg er virkelig glad for at jeg gikk på denne konserten!

More: Read the rest of this entry…