Etter alt oppstyret rundt Flexus lurer jeg på om vi noen gang vil ende opp med en løsning som fungerer tilfredsstillende for alle parter. Ting jeg har plukket opp her og der innebærer f.eks. at folk ikke vil legge igjen spor etter hvor og når de validerer billetten sin og at noen typer billetter vil opphøre å eksistere med Flexus. Sporing kan visstnok løses (les: fjernes) med et anonymt kort, men vil muligens skape problemer for mitt forslag til løsning av ønsket (eller vegringen) om validering av Flexus-kortet ved hver eneste anledning.

Ideen er altså å tilby en løsning til brukerne som gjør at de vil ønske å validere kortet sitt, fordi det betyr at ting blir enklere og billigere for dem. Det vil naturlig nok tilfredsstille de som ønsket å bøtelegge ikke-validerende kunder også. Kanskje.

Alle typer billetter som finnes i dag må beholdes i Flexus-systemet. Mindre endringer å forholde seg til for brukerne. Basert på valideringene som er blitt gjort av brukeren den siste måneden, beregnes den rimeligste prisen for perioden, enten det er enkeltbilletter to ganger, en enkeltbillett og et ukeskort, eller et månedskort. Brukeren trenger ikke tenke på hva slags billett han har til enhver tid, så lenge han validerer kortet sitt før reisen. Ulempen er jo selvsagt at dersom man skal etterfaktureres for reisene, trenger man å koble navnet sitt til kortet, som gjør ting sporbart. Alternativt kan man sikkert få til en anonym løsning som man må forhåndsfylle. Resten får være opp til noen andre å pønske ut.