Så var det igjen tid for fenomenet “Buss for bane”. Fra og med i dag 22. juni er linje 5 stengt mellom Vestli og Tøyen. Trafikanten kan fortelle oss at årsaken er:

Årsaken til stengingen har sammenheng med det store arbeidet som utføres i området.
Ulvenveien skal reetableres som en lokalvei, noe som vil gi en direkte forbindelse mellom Løren og Ulven. Ulvenveien vil krysse T-banen på ei bru over dagens stasjonsområde. I denne sammenheng skal Økern T-banestasjon bygges om og oppgraderes betydelig.

Det skal bygges nye ramper og trapper opp til bussholdeplassen på “ny” Ulvenvei. Bussholdeplassen legges rett over T-banesporet, på den nye brua. Deler av perrongen vil bli skiftet ut, da det skal legges rør for vannbåren varme på perrongen for å kunne smelte snø og is. Trapper og ramper mot Økernsentret skal oppgraderes.

og

Dette har sammenheng med at flere av stasjonene langs Grorudbanen i denne perioden skal oppgraderes og moderniseres.

Dette er jo forsåvidt flott. Oppgradering og modernisering av stasjoner er en god ting. Jeg antar vi skal få bedre fasiliteter som nevnt over og sånne fancy sanntids-displayer som viser når t-banen kommer. Det er praktisk.

Selve buss for bane-konseptet derimot, er jeg ikke noen stor tilhenger av. Her er min historie første dag til jobb.

More: Read the rest of this entry…