Archive for the ·

Rants

· Category...

Hvordan få folk til å validere med Flexus

3 comments

Etter alt oppstyret rundt Flexus lurer jeg på om vi noen gang vil ende opp med en løsning som fungerer tilfredsstillende for alle parter. Ting jeg har plukket opp her og der innebærer f.eks. at folk ikke vil legge igjen spor etter hvor og når de validerer billetten sin og at noen typer billetter vil opphøre å eksistere med Flexus. Sporing kan visstnok løses (les: fjernes) med et anonymt kort, men vil muligens skape problemer for mitt forslag til løsning av ønsket (eller vegringen) om validering av Flexus-kortet ved hver eneste anledning.

Ideen er altså å tilby en løsning til brukerne som gjør at de vil ønske å validere kortet sitt, fordi det betyr at ting blir enklere og billigere for dem. Det vil naturlig nok tilfredsstille de som ønsket å bøtelegge ikke-validerende kunder også. Kanskje.

Alle typer billetter som finnes i dag må beholdes i Flexus-systemet. Mindre endringer å forholde seg til for brukerne. Basert på valideringene som er blitt gjort av brukeren den siste måneden, beregnes den rimeligste prisen for perioden, enten det er enkeltbilletter to ganger, en enkeltbillett og et ukeskort, eller et månedskort. Brukeren trenger ikke tenke på hva slags billett han har til enhver tid, så lenge han validerer kortet sitt før reisen. Ulempen er jo selvsagt at dersom man skal etterfaktureres for reisene, trenger man å koble navnet sitt til kortet, som gjør ting sporbart. Alternativt kan man sikkert få til en anonym løsning som man må forhåndsfylle. Resten får være opp til noen andre å pønske ut.

Buss for bane

no comments

Så var det igjen tid for fenomenet “Buss for bane”. Fra og med i dag 22. juni er linje 5 stengt mellom Vestli og Tøyen. Trafikanten kan fortelle oss at årsaken er:

Årsaken til stengingen har sammenheng med det store arbeidet som utføres i området.
Ulvenveien skal reetableres som en lokalvei, noe som vil gi en direkte forbindelse mellom Løren og Ulven. Ulvenveien vil krysse T-banen på ei bru over dagens stasjonsområde. I denne sammenheng skal Økern T-banestasjon bygges om og oppgraderes betydelig.

Det skal bygges nye ramper og trapper opp til bussholdeplassen på “ny” Ulvenvei. Bussholdeplassen legges rett over T-banesporet, på den nye brua. Deler av perrongen vil bli skiftet ut, da det skal legges rør for vannbåren varme på perrongen for å kunne smelte snø og is. Trapper og ramper mot Økernsentret skal oppgraderes.

og

Dette har sammenheng med at flere av stasjonene langs Grorudbanen i denne perioden skal oppgraderes og moderniseres.

Dette er jo forsåvidt flott. Oppgradering og modernisering av stasjoner er en god ting. Jeg antar vi skal få bedre fasiliteter som nevnt over og sånne fancy sanntids-displayer som viser når t-banen kommer. Det er praktisk.

Selve buss for bane-konseptet derimot, er jeg ikke noen stor tilhenger av. Her er min historie første dag til jobb.

More: Read the rest of this entry…

Airport security, and then some

no comments

So, what’s the deal with the airport-security? From what I hear, it’s supposed to be the same in all of Europe, yet every single time I travel, the security-guys tell me different things!

More: Read the rest of this entry…